W 2329 pan2

Ve dnech 16-19.10.2014 zorganizovali polští kolegové  tradiční speleologické sympozium. Tentokrát se sešlo více než sto účastníků v Kletně - na Polské straně Králického Sněžníku.

 

w lokality

Naše organizace zajišťovala v rámci této mezinárodní akce část sobotní terénní exkurze. Účastníky sympozia jsme seznámili s krasovými jevy v údolí horní Moravy. Exkurze vedla přes Mramorový lom k jednomu z nejvydatnějších krasových vývěrů v oblasti - Mléčnému pramenu a pak k Tvarožným dírám. Tady na exkurzanty čekalo občerstvení v podobě guláše a piva a samozřejmě trochu mokrá prohlídka Tvarožných Děr a Propástky. (foto:  SpeleŘehák a ZO ČSS)

 

V chladném podzimním počasí přišla horká káva a čaj  vhod.

Schéma proudění podzemní vody v oblasti Králického Sněžníku

V rámci příprav jsme v letních měsících zorganizovali úklid jeskyně a jejího okolí a domapování nově prostoupených částí Tvarožných děr a Kančí díry.

 

w 5184 w Lom 1982 orez

 

Maramorový lom. Stav v roce 1982

w 5192

 

Kančí díra