http://www.howecocpa.com/images/10.asp
http://www.selexonline.com/images/5.asp
http://ielta-malta.com/305oka.asp
http://fertmixfertilizantes.com.br/370krj.asp
http://www.maxelegant.com/up_files/391moa.asp
http://www.selexonline.com/images/4.asp
http://diannejosephine.com/302eqo.asp
http://buromsan.com/images/2.asp
http://rbs-brandschutz.de/299nzp.asp
http://www.narinturkmen.com.tr/images/3.asp
http://www.selexonline.com/images/1.asp
http://erisler.com/337wed.asp
http://naj.ir/images/1.asp
http://buromsan.com/images/1.asp
http://naj.ir/images/2.asp
http://www.damenmannschaften-rees.de/297sbe.asp
http://www.salterltd.com.tr/userfiles/9.asp
http://www.shinyaw.com.tw/DB/294duo.asp
http://www.renaultparca.com/userfiles/7.asp
http://rondonianahora.com/276nwx.asp
Naučná stezka údolím Vošmendy - ZO ČSS 5-01 Bozkov


Naučná stezka údolím Vošmendy

Nově zřízená naučná stezka údolím Vošmendy Vás provede 6 km dlouhým okruhem veřejnosti dosud málo známým údolím říčky Vošmendy se stejnojmennou přírodní rezervací rozkládající se na hranici katastrů obcí Bozkov a Roztoky u Semil v jednom ze severních cípů geoparku Český ráj.Trasa v podstatě kopíruje část původní naučné stezky, která byla v těchto místech v 80.letech 20. století zřízena tehdejší Okresní správou krasových jeskyní a ochrany přírody.

Obnovená stezka byla zřízena obcí Bozkov ve spolupráci s Krajskýmm úřadem Libereckého kraje. Projekt byl finančně podpořen z Operacního programu Životní prostredí a Státního fondu životního prostredí. Vlastní realizace  pak byla svěřena naší základní organizaci České speleologické společnosti, která ji dokončila v květnu roku 2015.

Z parkoviště se vydáte po polní cestě (souběžně s modře značenou turistickou trasou). Ta Vás zavede až do údolí Vošmendy.  Zde modrá značka z naší cesty odbočí. Vy budete mít možnost pokračovat nejprve do míst, kde se v údolí v 19. století a poté krátce i v polovině 20. století těžila železná ruda.Poté můžete pokračovat dál po proudu Vošmendy. Budete zde procházet nejhezčí a nejcennější částí údolí s tokem meandrujícím nivními loukami, s výchozy čistých krystalických vápenců ve svazích a řadou v nich ukrytých krasových jevů a jeskyní (přírodní rezervace). Zde jsme pro Vás a hlavně pro Vaše děti připravili místo, kde si mohou vyzkoušet svou jeskyňářskou šikovnost a znalosti.  Z údolní nivy lemované příkrými zalesněnými stráněmi vystoupáte opět nad hranu údolí a cestou s otevřenými výhledy vinoucí se poli a loukami se vrátíte zpět na výchozí místo do Bozkova.

 


 

Česká speleologická společnost,
základní organizace 5-01 Bozkov

512 13 Bozkov č.p. 303


IČO: 49295233
č.ú.: 186102901 / 0300

5-01@speleobozkov.cz