V průběhu roku 2014 byl nalezen ponor na Dolském potoce pod kravínem. Tento nejnovější ponor je položen nejvýše ze všech ponorů v této lokalitě.

 

Nalezení nového místa propadaní vysvětluje také nízký stav podzemní vody, to zahrnuje stávající jeskyně – jezero a vývěr pod Pavlákem. Vývěr u ujímání pitné vody je výškově níže a není zde zaznamenán žádný úbytek. Dle všech indícií by právě až zde mohly končit vody Dolského potoka.

 

Pro ověření této skutečnosti bude na jaře uskutečněna stopovací zkouška. Na tomto potoce je také problém se zásobování vodou, všeobecně nízký stav vody způsobuje problémy při zásobování místního koupaliště, proto je stávající stav – že zde teče potok velmi vzácný.

Stopovací zkoušku je plánována na 1. týden v Březnu, aby byl zajištěn průtok ponorem, poslední větší zavodnění bude způsobeno vypouštěním koupaliště. Na tento den se budeme muset dobře připravit.

 

Data:

  • ·         30.3.2014   -  První foto ponoru, jel jsem okolo na na krosce.. Objeven byl údajně dříve, avšak nikdo o tom nevěděl.
  • ·         25.11.2014   - Miloš na popud V. Pilouse zde provedl průzkum, odkopání a narazil na vápenec.
  • ·         22.12.2014 - Zjištěno přetečení ponoru, voda tedy plní ponory níže po toku.
  • ·         24.12.2014 - Kopání za účelem zvýšit hltnost ponoru, to se také povedlo a ponor hltá celý tok 8l/s.
  • ·         25.12.2014 - Ponor erozí obnažil druhou puklinu v mezi, kde původně byla objevena nora od hlodavce, kterou bylo slyšet padání vody.  Vše jsme prokopali a umožnili vodě vtékat do obou děr, voda byla obarvena potravinářskou červenou barvou.
  • 10.10.1.2015 - hltnost 50l/s
  • 14l12.1.2015 - propad ponor   
  •      18.1.2015 - zaplavení vodou z koupaliště - hltnost 160l/s bez problémů
  •  

 

Další data:

·         Ponor Ponikelský potok – 440m.n.m.

·         Starý ponor v pískovně na Dolském potoce  445m.n.m.

·         Ponor pod kravínem – 470m.n.m.

·         Vývěr v Pavláku – 400m.n.m.

·         Vývěr – jímání pitné vody: 393m.n.m.

 

Výškové údaje dle  gps s barometrem.

 

V. Novák

 

 30.3.2014                                                                                                24.12.2014

          

 

 


  

 

 

 

 

 

10.1.2015     cca 50l/s

 

14.1.2015