1947 - objevení jeskyně v Bozkově,

1957 - zahájení průzkumu Bozkovských jeskyní Krasovou sekcí NM v Praze - vznik pobočky Krasové sekce TISU v Bozkově - začal v celém Podkrkonoší speleologický průzkum. Skupinou bozkovských jeskyňářů byla objevena Jeskyně nad Vošmendou v nedalekém údolí potoka Vošmendy. Zahájili se práce a aktivovala se skupina jeskyňářů v Poniklé a v Albeřicích. Začaly se organizovat speleologické expedice do zahraničí. Všech těchto akcí se využívalo propagačně ke zvyšování návštěvnosti jeskyní. Kolem Okresní správy krasových jeskyní se soustředila řada mladých lidí - jeskyňářů, kteří získávali širokou podporu veřejnosti i odborných institucí pro podporu své činnosti. Tak vznikly tři veliké jeskyňářské expedice do rumunského pohoří Munti Apuseni, kde se podařilo ve spolupráci se Speleologickým institutem v Cluj objevit rozsáhlý jeskynní systém, který nese název Česká jeskyně. Objev byl oceněn zlatou medailí Emila Rakovicy a zlatou medailí 6. mezinárodního speleologického kongresu v Olomouci. Tímto kongresem se dostalo Bozkovské jeskyni největšího mezinárodního uznání. Správa jeskyní a bozkovští jeskyňáři hostili před kongresem po dobu jednoho týdne významné světové odborníky z Ameriky a Kanady (Jim Qvinland, Darek Ford, Jack Schreder). Jeskyně se stala jednou z kongresových lokalit a zdárně se zhostila reprezentačního úkolu. Navázala se řada známostí a kontaktů z nichž nejvýznamnější byl s jeskyňáři a odborníky ze sousedního Polska, kde došlo k objevu Medvědí jeskyně nedaleko Klodska. Získané zkušenosti z průzkumu a zpřístupňování jsme začali uplatňovat i zde. Ve spolupráci s polskými universitami ve Wroclavi a v Katovicích jsme založili mezinárodní speleologickou školu, která s několika přestávkami běží každoročně v měsíci únoru až do dnešních dnů v polských lázeňských městech Ladku Zdroju a v Mezihoří. Začali společné průzkumné a výzkumné programy, kde jsme s velikým úspěchem přebírali některé nové výzkumné metodiky a to hlavně v oblasti hydrochemie a následných laboratorních prací. Z významných úkolů lze uvést bozkovský podíl na úkolu Výzkum krasu Krkonošsko-jesenické oblasti, který byl jeden čas základním výzkumným úkolem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody. 27. ledna 1979 - Ustavující schůze České speleologické společnosti ZO 5-01 Bozkov - Počet členů 20 -75 v současné době cca 45 osob. Zájmová oblast - lokality v západní části Krkonoš a Králický Sněžník - Bozkov a okolí 1982 - 1986 objev v Bozkovkých jeskyních - čerpací pokusy - Rokytnicko - 1990 a 1997 Objev nových jeskyní - Poniká - průběžný speleologický průzkum jeskyně a historických důlních děl (pískovny) - Králický Sněžník - Rozsáhlý výzkumný program včetně prolongačních prací v jeskyni Tvarožné díry. Glaciospeleologické polární výpravy na Špicberky.