MG 2286Ve čtvrtek odpoledne započal svoz materiálu na garáže v Bozkově (hadice typ B - 240 m, typ C - 10 m, proudnice na oplach a rozplavování sedimentu, centrála Honda trt 14 kw, čerpadlo - Sigma gfhu 100, kdfu 100, kdfu 80 a flight 50 na mytí stěn jeskyně a na rozplavování sedimentu v jezeře).

DSC01134w
V pátek odpoledne 14:00 hod jsme naložili materiál na káru, do auta a dorazili na místo v 15:30 hod, kde už byla připravena moto-spojka v podobě Michala Babuljaka a jeho čtyřkolky s károu, který dovezl potřebný materiál na vzdálenost cca 40m od jeskyně, poté došlo k nanošení potřebného materiálu do jeskyně. Akce byla rozdělena na dvě party, jedna se starala o udržování ohně a stavbu stanu před jeskyní a druhá o vystrojení jeskyně, kde bylo zapotřebí zavrtat kotvu s očkem, na kterém vysel kladkostroj na zvedání čerpadel. Poté se osadilo čerpadlo gfhu 100 u kterého byl po zjištění poničený přívodní kabel, a ani po takřka kompletní rozborce a několika hodinovém úsilí se ho nepodařilo opravit, také pro nedostatek potřebného nářadí a značně pokročilého času cca 22:00hod. Mezi tím, co jsme čerpadlo spravovali, tak kluci jeskyni opláchli s použitím čerpadla kdfu100 a kdfu 80, která tlačila vodu již z jeskyně ven. Ještě týž den se jeskyně opláchla a pod nánosem bahna se objevil bílý dolomit, čerpadla běžela cca 2 hod nepřetržitě. Po dalším marném pokusu o opravu porouchaného čerpadla jsme kolem 22:00 hod akci pro tento den ukončili a přespali u jeskyně ve stanu ve složení Kuba, Filip, Luboš, Honza.DSC01132w

Sobota ráno 9:30 hod opraveno čerpadlo gfhu 100, které mělo na konec poškozený pouze přívodní kabel u zaústění do čerpadla. Bylo započato čerpání s nasazením všech tří čerpadel, které zásobovala el. proudem centrála Honda trt 14 kw, během této sobotní akce se vystřídalo v jeskyni mnoho lidí na lávce (nebo taky na čelbě), ze které se bahno a prostora oplachovala. Také se akce účastnilo i pár návštěv. Akce ukončena v 17:30. Po zjištění, že hladina vody začala stagnovat a nebylo v našich ani v silách techniky hladinu více snížit jsme se rozhodli akci ukončit. Během akce se odstranilo z jeskyně cca 10m3 jemného sedimentu a vyčerpalo za oba dny zhruba 1784m3 vody. Při odčerpání vody se podařilo hladinu snížit o cca 180 cm. Při návratu z jeskyně byl zjištěn vývěr ve dně řeky Jizery 1,5m od břehu naproti vchodu do jeskyně, který se tam objevil zhruba 20 minut po vypnutí všech čerpadel. Poté se hladina jezera vrátila téměř na stejnou hladinu jako na začátku čerpací akce. Tímto se nám ověřilo propojení této jeskyně s vodním tokem v její blízkosti.

Spotřeba benzínu na tuto akci je 45l naturalu a průměrná hodinová spotřeba se tak pohybovala okolo 4,5 litru. Veliké překvapení bylo, že centrála zvládla utáhnout všechna tři čerpadla a jedno malé na oplach a rozplavení sedimentu. Na akci nebylo nutné použít zapůjčenou centrálu od hasičů z Poniklé, která sloužila jako záložní zdroj a ve finále nebyla zapotřebí.

 DSC01145w

• Chod elektrocentrály 10 hod nepřetržitě s toho 8 hod na plný výkon 15.kw a spotřebou 4,5 l benzínu na hodinu.

• Z jeskyně vyčerpáno 10m3 jemného sedimentu a drobného štěrku.

• Objem vyčerpané vody cca 1784m3

• Běh čerpadel na plno 8 hodin

• Finanční náklady na akci 4.600 Kč ( jídlo,pití,benzín centrála, potřebný materiál)

Krátké video - Hej rup aneb jak si rozhýbat záda.