Sorník 2016Sborník abstraktů (ke stažení)

Odborná konference o výzkumu přírodního i umělého podzemí

 


Výzkum v podzemí 2016

Lukáš Falteisek, Karel Roubík, (editoři)

7. ročník odborné konference Výzkum v podzemí 2016
Bozkov, sobota 15. října 2016
Konference se koná pod záštitou prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc., děkana Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

OBSAH

JESKYNĚ JAKO ARCHIV KLIMATICKÝCH ZMĚN – PŘÍKLADOVÁ STUDIE Z JESKYNĚ POD HRADEM, MORAVSKÝ KRAS
Lenka Lisá, Ladislav Nejman

VÝSKYT A ŠÍŘENÍ VRÁPENCE MALÉHO (RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS) A NETOPÝRA BRVITÉHO (MYOTIS EMARGINATUS) V SUDETECH
Daniel Horáček

CHLUM U SRBSKA: ŘEKA, KRAS A BIOSTRATIGRAFIE PLEISTOCÉNU
Ivan Horáček, Jan Wagner, Stanislav Čermák, Jan Hošek


TURISTICKÉ VYUŽITÍ HORNICKÉHO PODZEMÍ – ZÁCHRANA, NEBO LIKVIDACE?
Jan Otava

OBJEV JESKYNĚ "200" VE VRCHOLOVÉ PARTII JEŠTĚDSKÉHO HŘBETU
Ivan Rous

HORNÍ BENEŠOV – POZDNÍ LIKVIDACE ZBYTKU ZÁVODU A JAM
Zdeněk Zachař


HYDROGEOLOGICKÝ VÝZKUM HRANICKÉ PROPASTI
Helena Vysoká
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSS A PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
Sabina Falteisková


NATÁČENÍ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ V PODZEMNÍCH PROSTORÁCH - METODY, TECHNIKA A POZNATKY Z PRAXE
Ladislav Lahoda
 

Celý sborník ke stažení zde

Sborníky z předchozích konferencí můžete stahovat na SPELEO.CZ